23. oktober 2016

Jørgen Norheim: Aldri redd for mørkets makt (2016)

Det er alltid stas å lesa bøker av Jørgen Norheim, kanskje med unntak av andreboka, Mars, som eg hugsar som mindre vellukka. Denne boka viser igjen at Norheim er ein stor forfattar, og at boka er god veg opp for den lange ventetida. Det er åtte år sidan den førre boka hans kom.

Boka har fleire hovudpersonar, og tre av dei fire viktigaste er i slekt: Oscar Normann, overtydd kommunist, reiste til Sovjetunionen i 1929, for å læra meir om kommunismen, og for å bruka ingeniøren i seg til å hjelpa Sovjetunionen. Han forsvinn, og barnebarnet hans, Tor Steinar Normann, reiser til Russland for å finna ut kva som skjedde med bestefaren. Han vert funnen drepen, og dottera Hege reiser til Russland for å finna ut kva som skjedde med faren. Den fjerde viktige personen er Anniken Øy, som var sambuar med Normann i studietida i 1970-åra, og som gjev Hege verdfull informasjon om ungdomstida til faren.

Både Øy og Normann høyrde til på den politiske venstresida. Normann sokna til SV, medan Øy vart med i AKP-ml. At det vart slutt mellom dei to skuldast dels desse politiske motsetnadene, dels press frå AKP om at Øy ikkje kunne ha ein sambuar som høyrde til så langt ute til høgre. Me får høyra om det vidare livet hennar som viktig person for AKP, slik at delar av boka vert ei lita forteljing om den store politiske vekkinga som heimsøkte dette landet.

Norheim hoppar i tid og stad, frå kapittel til kapittel. Han har full oversikt over stoffet sitt, han byggjer opp romanen på ein glitrande måte, han skriv klokt og innsiktsfullt om emnet sitt, og det er altså igjen ei fryd å lesa ei Norheim-bok. Måtte han få tid til å skriva mange fleire bøker.

Guffen tilrår.

Meir Norheim på kulturguffebloggen
Liten svein i bærskog ut (1994)
Ingen er så trygg i fare (2002)

22. oktober 2016

Knut Markhus: Oppdrag danning (2016)

Det er hundre år sidan Voss landsgymnas tok mot dei fyrste elevane sine. Skulen heiter i dag Voss gymnas, og denne boka handlar om heile hundreårsperioden. Det er ei ujamn, men heilt grei, bok.

Kapitla som fortel om landsgymnastida er dei beste. Då er boka mest levande, og me får høyra om både tilsette og elevar som utmerka seg. Fleire bygder kjempa for å få det fyrste offentlege landsgymnaset, og det vart altså lagt til Voss. Dei fyrste tiåra var det få som gjekk gymnaset, og det fanst få landsgymnas, slik at skulen drog til seg elevar frå heile landet. Dei budde oftast på hybel, slik at dei hadde ikkje anna nettverk på Voss enn det dei fekk gjennom skulen. Dei vart meir samanknytte, og det verkar òg som om skulen hadde ei større rolle i liva deira. Under andre verdskrigen vart også gymnaset prega av den tyske okkupasjonen, der fleire elevar sympatiserte med NS.

Seinare vart alt annleis. Skulen hadde stort sett berre elevar frå Voss, og frå nabobygdene, og det gjorde at elevane i mindre grad vart knytte til gymnaset. I denne bolken kjem det òg mange reformar og endringar i skuleverket, og dette er det rett og slett mindre interessant å lesa om. Der presentasjonen av dei fyrste (om lag) femti åra står godt på eigne bein som ålmenn kulturhistorie, vert det som står om dei siste tiåra meir internt, og vil truleg fenga gymnastilsette meir.

Den siste delen av boka var derimot fengande også for meg. Der er komplette lister over dei som har vore tilsette ved skulen, og over dei som har fullført gymnaset i desse hundre åra.

Guffen tilrår.

The Godfather (1972)

Denne filmen har eg sjølvsagt sett før. Filmen tek til i 1945, i New York. Handlinga krinsar om ein mafia-familie, der overhovudet Vito midt i filmen vert skoten. Han døyr seinare, og då den eldste sonen seinare òg vert skoten, tek den nest-eldste, Michael, over styringa av familien. Det viser seg at han er godt eigna for denne rolla, han framstår som urøynd og naiv, men styrer skuta godt, og markerer seg i kampen mot dei andre familiane i New York. I takt med at tida og samfunnet endrar seg, vil han òg satsa på andre område, og legg planar for ei etablering i Las Vegas.

Filmen ligg som regel høgt på lister over dei beste filmane som er laga. Det er ein god film, men det finst mange filmar som er betre. Forteljinga vert roleg fortalt, og i fleire scener er det ventinga på at noko som skal skje som gjer filmen spanande - slik det er då Michael møter ein politisjef og eit anna familieoverhovud på ein restaurant. Det er glitrande skodespel, både Marlin Brando, James Caan og Al Pacino briljerer.

Guffen tilrår.

19. oktober 2016

Bruce Springsteen: Born to Run (2016)

Bruce Springsteen - der har du ein musikar eg ikkje har plater med. Eg kan heller ikkje tenkja meg at eg kjem til å kjøpa plater med han, eg synest musikken er slitsam, og framtoninga hans på scena er direkte slitsam. Likevel framstår han som ein fornuftig kar, på mange vis. Naboen er knallhard Springsteen-fan, og fortalde ein gong at Springsteen gjerne kom ut på scena nokre timar før konserten, for å halda ein liten minikonsert for dei som alt hadde møtt opp.

Så eg kjøpte denne boka, og det var eit godt kjøp. Ho tapar seg litt etter kvart, men den fyrste halvdelen er svært god. Springsteen fortel om oppveksten, der han tidleg kom på kant med faren, og der foreldra flytta tvers over USA, frå New Jersey til California, då Springsteen var rundt tjue. Han overtok huset dei leigde, som vart ein samlingsplass for ei samling luringar som var så lure at dei vart kasta ut etter ein månad. Springsteen vil verta musikar, arbeider hardt for det, og midt i 70-åra slår han gjennom. Då har han alt vore sjef i bandet nokre år, og slik er det framleis. Han har siste ordet i alle diskusjonar.

Det handlar mykje om musikk, men det handlar òg om andre ting. Forholdet til faren er eit gjennomgåande tema, og det same er venskapen til dei andre i bandet, spesielt gitaristen Little Steven og saksofonisten Clarence Clemons. Kapitlet der han fortel om slutten på livet til Clemons er finfint, og boka er i det heile velskriven. Eg hadde nær sagt uventa velskriven - her er mange fine avsnitt og vendingar. Og her er svært få klisjear, slik det har lett for å verta når musikarar skriv om karriera si.

Guffen tilrår.

16. oktober 2016

Hail, Caesar! (2016)

Det er nokre år sidan den siste verkeleg store Coen-filmen. Me må vel heilt tilbake til No Country for Old Men i 2007 for å finna ein verkeleg godbit. Eit par av filmane dei har laga i mellomtida har vore greie nok, men langt unna toppnivået deira. Denne filmen bryt ikkje denne trenden. Hail, Caesar! er ein av dei svakaste filmane dei har laga.

Me er i Hollywood, ein gong i 1950-åra. Eit filmselskap har mange ballar i lufta, og Josh Brolin spelar ein kar som skal samla trådane og ordna opp i problema. Han er ein av dei få som forstår heile systemet, som veit kva som er det rette på gjera i alle situasjonar. Ein skodespelar er stokk dum, ein skodespelar vert kidnappa av kommunistar, ei ugift skodespelarinne er gravid, og så bortetter. Scene etter scene er laga for å få oss til å le, men me ler så godt som aldri. Lite er så morosamt som komediar som ikkje er løgne, og filmen greier etter kvart noko svært få Coen-filmar klarar: Å få oss til å kjeda oss.

Guffen kan ikkje tilrå dette.

Mykje meir Coen på kulturguffebloggen
Blood Simple (1984)
Raising Arizona (1987)
Miller's Crossing (1990)
Barton Fink (1991)
The Hudsucker Proxy (1994)
Fargo (1997)
The Big Lebowski (1998)
O Brother, Where Art Thou? (2000)

The Man Who Wasn't There (2001)
Ethan Coen: The Drunken Driver Has the Right of Way (bok, 2001)
Intolerable Cruelty (2003)
William Rodney Allen: The Coen Brothers Interviews (bok, 2006)
No Country for old Men (2007)
Burn After Reading (2008)
A Serious Man (2009)
True Grit (2010)

Jenny M. Jones: The Big Lebowski (bok, 2012)
Inside Llewn Davis (2013)

15. oktober 2016

Ralph Ellison: Invisible Man (1952)

Eg er usikker på kvar eg høyrde om denne boka - eg trur eg las om ho ein eller annan stad. Boka vart presentert som ein av dei sentrale amerikanske romanane på 1900-talet, og vann nokre prisar då ho kom ut.

Det var ei tung bok å koma gjennom. Ellison skriv svært ordrikt, og bruker alt, alt for lang tid til å koma til poenget. Han skriv om eit viktig tema, og merksemda boka fekk då ho kom ut tyder på at mange høyrde på han, men eit viktig tema er ikkje nok til at boka fengar.

Når boka tek til, er den namnlause eg-personen i boka student ved eit universitet i dei amerikanske sørstatane. Han vert kasta ut, etter å ha sett ein av dei kvite sponsorane til universitetet i ein potensielt farleg situasjon. Han reiser til New York, for å prøva lukka si der, og vert dregen til Harlem. Litt tifeldig vert han talsmann for Brotherhood, ein organisasjon som kjempar for likskap mellom kvite og svarte, og som dreg til seg medlemmar frå begge leirar. Han kjem på kant med dei, og kjem òg på kant med organisasjonar som kjempar for betre rettar for dei svarte. Under eit gateslag dett han ned gjennom i kum-hol, og lever dei siste kapitla i undergrunnen.

Hovudpersonen er svart, og innimellom alle orda kjem det klart fram korleis dei svarte vart handsama i USA i åra etter andre verdskrigen. Dette var altså før Rosa Parks, det var før Martin Luther King, det var før Malcolm X, det var før kampen for like rettar verkeleg tok av. Slik sett er det ikkje vanskeleg å sjå at romanen var viktig. Men spesielt god er han altså ikkje.

Guffen kan ikkje tilrå dette.

8. oktober 2016

Søsken til evig tid. Amerikareisa (2015)

I 2013 kom den fine filmen Søsken til evig tid, om to sysken som bur saman på ein gard i Naustdal, og som ikkje har teke mykje omsyn til at samfunnet rundt dei endrar seg raskt. I den filmen fekk dei besøk av slekt frå Amerika, som inviterte dei på Amerika-tur. Denne filmen følgjer syskenparet til Minnesota og heimatt.

Å laga film av denne turen var ingen god idé. Den fyrste filmen vart ein kinosuksess, og det er svært mykje som tyder på at oppfølgjaren vart laga for å smi medan jernet var varmt. Den fyrste filmen var varm og fin, og spelte på at dei to har laga seg ein heim dei har det godt i. Denne filmen dreg dei to ut av komfortsona si, og prøver å skapa noko ut av at to eldre personar, som ikkje har vore mykje utanfor heimbygda, vert plasserte i eit samfunn som er heilt ulikt det dei kjenner. Det fungerer dårleg, filmen vert berre lause scener - dei to et grillmat, dei får sitja på med ulike store køyretøy (skurtreskar, traktor, trehjula motorsykkel), dei ser store gardar, og så reiser dei heimatt. Dei to er framleis like ekte og jordnære, men all sjarmen frå opningsfilmen forsvann ein stad over Atlanteren.

Guffen kan ikkje tilrå dette.

Relatert på kulturguffebloggen
Søsken til evig tid (2013)