29. november 2015

Hobbiten: Smaugs ødemark (2013)

Det er for så vidt underhaldande greier, dette, sjølv om det fort kan verta i meste laget. Dei mange slosskampane mellom orkar og heltar er heller like, og sjølv om kulissane er fine og flotte og alt det der, vert det i meste laget av det òg. Det er altså del to av ein filmtrilogi, der alle filmane er basert på ein roman på under 300 sider.

Bilbo og dei 13 dvergane han reiser saman med er på veg til Einsamfjellet, som eingong tilhøyrde dvergane, men som no vert kontrollert av den enorme draken Smaug. På veg dit må dei gjennom Myrkskog, der dei vert tekne til fange av alvar. Dei greier å rømma, takka vera Bilbo. To av alvane følgjer seinare etter dverglaget til ein by like ved Einsamfjellet, der dei sloss med ein del orkar. Bilbo og dvergane kjem seg inn i Einsamfjellet, vekkjer den sovande draken, sloss med han, og gjer han så irritert at han finn ut at han vil angripa byen i staden.

Det er eit eventyr, altså. Og som eit eventyr fungerer det heilt greitt, utan at eg vert like fascinert som av Ringenes herre-filmane.

Guffen tilrår.

Meir Tolkien på kulturguffebloggen
Ringenes herre: Ringens brorskap (2001)
Ringenes herre: To tårn (2002)
Ringenes herre: Atter en konge (2003)
Hobbiten. En uventet reise (2012)

Marit Eikemo: Samtidsruinar (2008)

I denne boka reiser Marit Eikemo rundt til relativt nye bygningar som ikkje er i bruk meir. Ho held seg stort sett til reisemål i Noreg, men reiser òg til den norske kolonien i Spania, der ho finn den merkelegaste ruinen: Eit byggverk ho ikkje eingong skjønar kva er, eller skal vera - eit uferdig bygg av ein meisterarkitekt.

Det er ei bok med glimrande essay. Eikemo skriv om korleis ruinane har vore brukte, men skriv mykje meir enn det. Ho skriv om dei som arbeidde eller budde i bygningane, og det går ei kjensle av tap gjennom dei fleste essaya. Størst inntrykk gjorde stykket om kyrkjegarden ved Valen sjukehus i Sunnhordland, der det handlar mest om lobotomi. Og om overlegen som styrte det heile, og som bad om å verta gravlagd på kyrkjegarden pasientane hans vart send til.

Så det er mykje vemod i denne boka, men det er òg litt av kvart å smila av. Eikemo reiser til dømes til Ekofisk-feltet, der ho ser på den enorme Ekofisktanken. Dei fyrste åra vart olje frå Ekofisk mellombels lagra der, etter at det kom oljeleidningar til fastlandet vert ikkje tanken brukt meir. Men det er ingen planar om å hogga han opp, han skal få stå der til han søkk i havet. Inntil vidare er han heim for ein koloni selar.

Guffen tilrår.

Meir Eikemo på kulturguffebloggen
Mellom oss sagt (2006)
Arbeid pågår (2009)
Samtale ventar (2011)
Alt inkludert (2015)

Sigri Sandberg: Frykt og jubel i Jotunheimen (2015)

Denne boka har tre delar - ein historisk, ein der Sandberg intervjuar og/eller fortel om nokre utvalde fjellfolk, og ein del der ho skriv om eigne røynsler med fjellet. Det aller meste krinsar om den spissaste delen av Jotunheimen, og boka kunne godt fått tittelen Frykt og jubel i Hurrungane.

Dette er eit område det har vore skrive mykje om, og ei vinkling som har vore brukt ofte. Det som gjer denne boka ulik det meste av den andre litteraturen om Jotunheimen, eller Hurrungane, eller andre fjellområde i Noreg, er at Sandberg skriv mest om kvinnene. Ho hentar fram dei tidlege kvinnene i Jotunheimen, både dei mange namnlause som arbeidde der, og dei tidlegare tinderanglarane. Ho skriv t.d. godt om Therese Bertheau, der ho (gledeleg nok) nemner at Bertheau var på nikk med sjølvaste Ivar Aasen, noko som ofte vert underkommunisert.

Når ho intervjuar Astrid Drægni, som dreiv Turtagrø i ein manns... i ein kvinnealder, er det òg med det same kvinnelege blikket. Kva vart det forventa av ei kvinne på Turtagrø - var det noko anna enn det som vart forventa av ein mann?

I dei to fyrste delane av boka er språket litt stivt, med for mange korte setningar. Skrivestilen til Sandberg kjem meir til sin rett når ho skildrar korleis ho igjen vitjar Storen Skagastølstind. Ho er ikkje like tøff som før, ho er redd for at ho ikkje er i god nok form, men ho kjem seg opp, og den turskildringa er det høgt nivå over.

Guffen tilrår.

Meir om fjell på kulturguffebloggen
Arvid Møller: Gjendine (1976)
Arvid Møller: Jotunkongen (1981)
Arvid Møller: Fjellfører i Jotunheimen (1982)
Joe Simpson: Touching the Void (1988)
Jon Krakauer: Eiger Dreams (1990)
Jon Gangdal: Til topps på Mount Everest (1996)
Jon Krakauer: Into thin Air (1997)
Reinhold Messner: All 14 Eight-Thousanders (1999)
Lauritzen og Frøstrup: Fjellpionerer (2007)
Eidslott og Moen: Besseggen (2008)
Graham Bowley: No Way Down (2010)
Jarle Trå: Livet i fjella (2010)
Arne Larsen: Storen (2014)

28. november 2015

Breaking Bad, sesong 5 (2012-13)

Det mest fantastiske med denne serien er at han berre vart betre og betre. Og med eit høge nivå alt i opningssesongen seier det seg sjølv at dette var stas.

Kort resymé: Sesong fire slutta med at Walter White (og Jesse Pinkman, for så vidt) tok knekken på Gustavo Fring. I denne sesongen tek dei til på nytt, og verksemda går så det susar. Heilt til ein av assistentane deira tek livet av ein ung gut. Jesse kjenner at han ikkje vil meir, og etter kvart får han Walter med på det. Sesongen kom i to delar, og den siste episoden i del ein har ein av desse cliffhangerane serien spesialiserer seg på: Både Jesse og Walter har slutta med meth-produksjon, og familien White er samla til familieselskap. Stemninga er så god at det nesten vert for mykje av det gode, heilt til svogeren hans, narkotikapolitimannen Hank Schrader, går på do, finn ei diktbok av Walt Whitman, og skjønar at Walter er den mystiske og mytiske Heiselberg.

Resten av sesongen er ei klappjakt mellom dei, der Walter viser nye sider ved seg sjølv. Han er framleis ekstremt kreativ, han legg gode planar for å få det som han vil, han er aldeles nådelaus, og i den siste scena mellom han og kona seier han det som det er: Han har ikkje gjort alt dette for familien, han har gjort det for seg sjølv. Han har likt livet som kriminell.

Så det var stas, dette òg. Det er høgst uvanleg at ein serie held eit så høgt nivå så lenge, og sjølv om eg ikkje har sett altfor mange fjernsynsseriar, har eg ikkje sett noko i nærleiken av dette. Den beste serien gjennom tidene, med andre ord. Og det dempar jo ikkje entusiasmen min at det heilt til sist, berre eit par minutt før det heile er over, dukkar opp ein Marx Brothers-referanse.

Guffen tilrår.

Meir Breaking Bad på kulturguffebloggen
Sesong 1, 2008
Sesong 2, 2009
Sesong 3, 2010
Sesong 4, 2011

26. november 2015

Arthur Miller: Death of a Salesman (1949)

Eit par gonger det siste året har eg henta fram att bøker eg las på engelsk grunnfag for altfor mange år sidan. Denne var ei av bøkene eg likte best då, og stykket fengar framleis.

Hovudpersonen i stykket, Willy Loman, syng på siste verset. Heile livet har han streva for å henga med i det amerikanske velstandskappløpet, han har lånt og lånt og kjøpt og kjøpt. No er han så godt som gjeldsfri, men samstundes er han òg så godt som jobbfri. Han får ikkje selt så mykje som i glansdagane (og han selde visst ikkje så ekstremt mykje då heller), og då han ber sjefen om ei anna stilling i firmaet, ei som ikkje fører med seg så mykje reising, får han like godt sparken. Dei to sønene hans, Biff og Happy, som han har hatt store voner til, greier heller ikkje å klatra på karrierestigen, så han kjenner seg meir og meir som ein tapar.

Stykket er ei fantastisk skildring av korleis det er å vera i eit samfunn der alt handlar om velstand, der dei økonomiske verdiane er dei viktigaste. Den eigentlege handlinga varer i eit døger, omtrent, frå Loman kjem heim frå den siste handelsreisa si, til han døyr i hagen utanfor huset, men her er hyppige flashbacks, der den eine etter den andre av familien vert avkledd, og der dei heile tida vert samanlikna med den meir suksessrike broren til Loman.

Guffen tilrår.

22. november 2015

Ragnar Hovland: Norske gleder (2002)

I teksten på baksida av denne boka står det at favorittgledene til Ragnar Hovland vert presenterte med "mykje humor og ein passe dose nostalgi". Eg opplevde boka motsett, altså at her er mykje nostalgi og ein passe dose humor. Her er ikkje så mykje å le høgt av, men her er likevel mykje å smila av. Og her er mykje nostalgi, i dei fleste tekstane skriv Hovland om ting han hugsar frå ungdomen.

Det finst sjølvsagt mange grunnar til at ein forfattar skriv ei bok, og ein skal sjølvsagt halda seg for god til å spekulera i kvifor ei bok vert skriven, og ein skal endå meir sjølvsagt vera varsam med å dra koplingar mellom liv og verk, men likevel: Denne boka kom året etter Ei vinterreise, der Hovland delvis fortel om sin eigen kreftsjukdom. Det kan vera ein samanheng mellom den sjukdomen og denne boka, her skriv han om ting han likar, om gode minne, og om ting som gjer livet verd å leva. Eller det kan vera at det ikkje er nokon samanheng.

Tekstane handlar om mykje rart. Det kan vera køyreturar på Autobahn, det kan vera leiker han hugsar frå barndomen, det kan vera jenter og forelsking, det kan vera musikk,det er litteratur, det er fiske, og det er mykje anna. Tekstane eg likte best handla begge om jol - den eine handla om det årlege ritualet i Hovland-familien - kvar natt til andre joledag samla alle dei fem syskena og mora seg rundt og eit bord for å spela seksmannsludo; eit spel som omtrent aldri tek slutt. Og den nest siste teksten handlar om korleis nye joletradisjonar kan vera meir meiningsfulle enn dei gamle. Eg tok meg i å tenkja at den teksten godt kunne ha avslutta heile boka, den siste teksten (om pannekaker) vart eit lite antiklimaks.

Guffen tilrår.

Meir Hovland på kulturguffebloggen
Alltid fleire dagar (1979)
Sjølvmord i skilpaddekafeen (1989)
Ei vinterreise (2001)
Dr. Munks popleksikon (2008)
Kunsten å komme heim (2011)
Stille natt (2011)
Helleve, Hovland, Kaldestad: Hadde eg berre ei elv så lang skulle føtene fly (2011)
Ragnar Hovland - 60 år i svevet (Bergen, 22.3.12)
Folgerø/Tokvam: Ler dei no, så har eg vunne. Eit møte med Ragnar Hovland (2012)
Frå Ragnar til alle (2013)

Paul Du Noyer: Conversations with McCartney (2015)

OK, det kan henda at det ikkje er så mykje nytt å læra om Paul McCartney, i alle fall ikkje for ein som har lese så pass mange intervju med mannen, og så mange bøker om The Beatles. Denne boka fungerer likevel godt, og var vel verdt bryet.

Premissane er greie: Du Noyer har intervjua McCartney jamleg frå 1979, og boka er sett saman av utdrag frå desse intervjua, både publiserte og upubliserte. Det er ikkje ei rein samtalebok, Du Noyer skriv introduksjonar til kvart kapittel, og skriv òg mykje av kapitla. Det meste er likevel reine McCartney-sitat.

Fyrste halvdel av boka handlar om karriera hans, der Wings og solokarriera får meir plass enn The Beatles. Det er eit godt grep; tida fram til 1970 vil vera den som er best kjend for dei som les denne boka. Den siste delen av boka er meir tematisk, der Du Noyer får McCartney til å snakka om musikk, om låtskriving, om medmusikantar, om Linda, om John, og om mykje meir.

Det er stort sett lesverdig, alt saman. McCartney er jo McCartney, på godt og vondt - han var der då det skjedde, og har mykje å fortelja. Men samstundes er han ikkje like sjarmerande og interessant som han sjølv ser ut til å tru. Og det hemmar òg boka litt når det viser seg at Du Noyer også har jobba mykje for McCartney, mellom anna med turnéprogram, og det kan forklara kvifor det meste av det McCartney har gjort får plusspoeng frå Du Noyer.

Guffen tilrår.

Meir Beatles på kulturguffebloggen
A Hard Day's Night (film, 1964)
Magical Mystery Tour (film, 1967)
Yellow Submarine (film, 1968)
Jann Wenner: Lennon Remembers (1970)
Let It Be (film, 1970)
Mark Shipper: Paperback Writer (1978)
The Rutles/All You need is Cash (film, 1978)
The Beatles Anthology (fjernsynsserie, 1995)
Ringo Starr: Postcards from the Boys (2004)
Joshua M. Greene: Here Comes The Sun (biografi om George Harrison, 2006)
Howard Sounes: Fab. An intimate Life of Paul McCartney (2010)
George Harrison. Living in the material World (film, 2011)
Hunter Davies (red.): The John Lennon Letters (2012)
Good Ol' Freda (2013)
Tom Doyle: Man on the Run (2014)