27. juni 2014

Curb Your Enthusiasm, sesong 3 (2002)

Det er ikkje den heilt store utviklinga frå den førre sesongen, men det er framleis stort og originalt nok til at eg storkosar meg. Larry David spelar seg sjølv, og han er frittalande og vel så det. Han oppfattar mange situasjonar feil, han tolkar utsegner feil, og vert som regel den som sit att med svarteper.

Den gjennomgåande historien i denne sesongen er at David og fem-seks andre har kjøpt ein restaurant. Dei planlegg alt mogeleg, men det som som regel går gale er tilsetjinga av ein kokk. To-tre potensielle kokkar forsvinn, anten av eigen vilje, eller av di David ikkje vil ha dei der. Restauranten vert opna, og det går heller bra, sjølv om kokken dei til slutt tilset ikkje er utan svake sider.

Det er meir humring enn høglydt latter frå meir side, men det er heilt greitt. Episodane er som regel glimrande oppbygde, og denne improviseringa er òg frisk og fin.

Guffen tilrår.

Meir Curb Your Enthusiasm på kulturguffebloggen
Sesong 1 (2000)
Sesong 2 (2001)
Sesong 4 (2004)
Sesong 5 (2005)
Sesong 6 (2007)
Sesong 7 (2009)
Sesong 8 (2011)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar