25. mai 2013

Paul Auster og J.M. Coetzee: Here and Now (2013)

Utgangspunktet er greitt: Dei to forfattarane Auster og Coetzee møter kvarandre for fyrste gong i Portugal i februar 2008, og vert brevvener etterpå. Her er breva dei sende kvarandre dei tre fyrste åra samla. Boka kunne godt hatt ei kort innleiing, der litt meir rundt utgjevinga vart forklart. Stoppa korresponderinga i august 2011? Var det heile tida planen å gje dette ut? Er nokre brev utelatne? Osb.

Det me får er brev der dei er innom ei rekkje tema. Dei kjem gjerne med spørsmål dei vil at den andre skal svara på. Nokre tema går att - dei skriv mykje om litteratur, sjølvsagt, både skriving og lesing av bøker. Litt meir uventa er det at sport er eit tema begge kjem tilbake til, og som dei prøver å analysera. Politikk, reising og filmar er andre emne som jamleg dukkar opp.

Det er skilnad på dei to brevskrivarane. Auster verkar meir impulsiv, og skriv mykje meir om seg sjølv. Han kjem gjerne med anekdotar, og breva hans er òg lengre enn dei han får frå Coetzee. Coetzee på si side er meir reflektert, og verkar som den dominerande i brevvekslinga. Han seier seg langt oftare usamd med Auster; Auster på si side er som regel samd i det Coetzee skriv.

Det går fort å lesa denne boka. Ein av grunnane er at breva er ekstremt velskrivne. Slik er det gjerne når forfattarar skriv, sjølvsagt. Ein annan grunn er at dei er fornuftige, at dei har gode meiningar og har tenkt seg (litt) om før dei skriv. Her er passeleg med humor, og Auster kvir seg ikkje for å igjen visa kor tilfeldig livet kan vera. Han skriv ein anekdote han òg fortalde då eg høyrde han tidlegare i år, anten i Bergen eller Oslo, om korleis han i løpet av ei veke møter Charles Heston tre gonger, i tre ulike byar på to ulike kontinent.

Guffen tilrår.

Meir Auster på kulturguffebloggen
The Invention of Solitude (1982)
Paul Benjamin: Squeeze Play (1984)
The New York Trilogy (1987)
In the Country of Last Things (1987)
Moon Palace (1989)
The Music of Change (1990)
Leviathan (1992)
Mr. Vertigo (1994)
Smoke (film, 1995)
Timbuktu (1999)
True Tales of American Life (redaktør, 2001)
The Book of Illusions (2002)
Oracle Night (2003)
Auster, Karasik og Mazzucchelli: City of Glass (teikneserie, 2004)
Auggie Wren's Christmas Story (2004)
The Brooklyn Follies (2005)
Travels in the Scriptorium (2006)
The Inner Life of Martin Frost (2007)
Man in the Dark (2008)
Invisible (2009)
Sunset Park (2010)
Winter Journal (2012)
Paul Auster og Siri Hustvedt (Bergen 2.2.13)
Report from the Interior (2013)
4 3 2 1 (2017)
A Life in Words. Conversations with I.B. Siegumfeldt (2017)

Meir Coetzee på kulturguffebloggen
Dusklands (1974)
Disgrace (1999)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar