5. juli 2014

Soga om Fridtjov den Frøkne (2013)

Fridtjov den Frøkne, som i dag vel er best kjend frå den enorme statuen på Vangsnes, er hovudpersonen i denne soga. Dette er ei ny omsetjing, gjort av Jon Fosse; soga har tidlegare mellom anna vore omsett av Ivar Aasen.

Det er ei innhaldsrik forteljing, sjølv om ho ikkje er så omfattande. Noko av det som fascinerer mest er den ordknappe forteljarstilen. Her finst knapt nokon landskapsskildringar, her finst lite unødvendig informasjon - teksten går rett på sak heile tida. Det er òg stas å sjå korleis personane nyttar eit kvart høve til å dikta nokre liner.

Fridtjov har eit godt auge til kongsdottera Ingebjørg. Ho vert gifta vekk til kong Ring, og brørne hennar sender Fridtjov til Orknøyane, der dei reknar med at han misser livet. Han overlever, og oppsøkjer kong Ring. Når Ring døyr, arvar Fridtjov riket hans, gifter seg med Ingebjørg, og får dermed hemn over brørne hennar.

Det er ikkje noko tjukk bok, dette, og det går heller fort å lesa ho. Men den korte stunda er ei god stund, ikkje minst av di språket verkar så rett.

Guffen tilrår.

Meir Fosse på kulturguffebloggen
Prosa frå ein oppvekst (1994)
Eldre kortare prosa (1998)
Leif Zern: Det lysande mørket (2005)
Jente i gul regnjakke (2009)
Cecilie N. Seiness: Jon Fosse. Poet på Guds jord (2009)
Olavs draumar (2012)
Kveldsvævd (2014)
Eskil Skjeldal og Jon Fosse: Mysteriet i trua (2015)
Morgon og kveld (Nationaltheatret, Oslo, 4.12.2015)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar