19. juli 2014

Castle Freeman, jr: Round Mountain (2012)

Dei tolv novellene i denne boka hentar handlinga frå ein liten tettstad eller eit bygdelag i Vermont. Nokre personar dukkar opp i fleire av novellene, som går føre seg over eit langt tidsrom. Me møter småkriminelle, folk med rusproblem, familiar som ikkje går heilt opp, folk med alvorlege sjukdomar, folk som er leie av å leva, osb. Eg har lese fleire slike bøker dei siste åra, og det er kanskje difor eg ikkje er altfor imponert over dette. Samanlikna med desse bøkene, som handlar om små tettstader andre stader i USA, vert dette for lite spesielt.

Likevel er her mykje som er bra. Gjennom heile boka er det gode dialogar, og nokre av novellene er svært gode. Best er tittelnovella, som handlar om ein leiteaksjon. Ein vaksen gut, som ikkje har noko språk, har forsvunne, og me vekslar mellom dei som er ute i skogen og leitar, og dei to som sit heime og ventar.

Guffen er lunken.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar