19. juli 2014

Richard Ford: Wildlife (1990)

Å kjøpa bøker var heilt annleis i 1990-åra. Eg budde i Bergen, og det gjekk sjeldan meir enn ei veke mellom kvar gong eg var innom i dei to-tre bokhandlane som hadde stort utval i engelskspråklege pocketbøker. Desse bøkene var billege, og det var stort å gå mellom bøkene, sjå etter titlar og omslag eg likte. På denne måten møtte eg bøker av heilt ukjende forfattarar.

Ein av dei forfattarane var Richard Ford. Eg trur The Sportswriter var den fyrste Ford-boka eg kjøpte, og det vart fleire etter kvart. Ford skriv godt, og er best i kortare format. Trilogien om Frank Bascombe, der The Sportswriter er den fyrste, vert gradvis dårlegare; det kan godt henda at det heng saman med at bøkene vert veldig omfattande, samstundes som handlinga skjer i eit kort tidsrom.

Eit kjennemerke ved bøkene hans er at hovudpersonane oftast har godt betalte og prestisjefulle jobbar. Det er langt frå det same som at dei har det bra, dei haltande liva og problema deira vert oftare presenterte i bøker der hovudpersonane knapt nok har jobb i det heile. Slik er det også i Wildlife. Det er ein relativt kort roman, som på mange måtar minner om ei kort novelle. Det heile vert fortalt av ein seksten år gamal gut, som nett har flytta til Great Falls, Idaho, saman med foreldra. Forholdet deira bryt saman då faren, som livnærer seg som golftrenar, melder seg som friviljug for å sløkkja ein skogbrann. Han vert vekke i tre dagar, og på den korte tida greier mora å finna seg ein ny og velståande (og dødssjuk, viser det seg) elskar.

Måten Ford skildrar dette, gjennom augene på den seksten år gamle guten, er glimrande. Han skjønar ikkje alt som skjer rundt han - han og mora et middag hjå elskaren hennar, og han får ikkje med seg (eller vil ikkje få med seg) kva dei eigentleg held på med. Samtalen mellom han og mora, og mellom han og faren, i etterkant av det som har skjedd, er òg framifrå.

Guffen tilrår.

Meir Richard Ford på kulturguffebloggen
Let Me Be Frank With You (2014)
Between Them (2017)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar