25. juni 2015

Stein Torleif Bjella (Hedleberget, Voss, 24.6.15)

Songane til Stein Torleif Bjella passar svært godt til myrke konsertlokale, men dei passar sanneleg òg godt til lyse utekonsertar. Og kanskje spesielt i eit slikt konsertlokale og ei slik scene som den på Hedleberget - scena er ikkje stort meir enn eit enkelt overbygg, som er sikra med eit par solide stroppar. Garderoben hans, huset til høgre på biletet, ser òg ut til å kunna ha bruk for nokre stroppar.

Denne gongen hadde Bjella berre med seg to musikantar - multigitaristen Geir Sundstøl og bassisten Eirik Øien. Slik vert det det neste halve året, i alle fall, og det er eit godt grep. Det skapar eit lydbilete med mykje rom, slik at tekstane kjem svært godt fram. Dei tre på scena har det moro saman, og det smittar òg over på publikum. Her er jo mykje å smila av, både i tekstane, og av det Bjella snakkar om mellom songane. Han har ein scenesjarm få andre kan metsja,

Dei fleste songane dei spelte var henta frå dei to fyrste soloplatene Bjella gav ut. Her var berre éin ny song, og i tillegg kom det vanlege ekstranummeret om han som gjekk seg i ein annan manns vedaskog. Fleire av songane kom i nye og utvida versjonar, der det kunne vera uventa lange instrumentalparti. Ein god kveld.

Guffen tilrår.

Meir Bjella på kulturguffebloggen
Sævelid, Voss (12.7.12)
USF, Bergen (29.1.14)
Vossajazz 2014
Voss kulturhus (21.4.16)
USF, Bergen (4.12.16)
Kan nokon gripe inn (Det Norske Teatret, Oslo, 28.1.17)
Jordsjukantologien nr. 1 (2017)
Fiskehuset (2021)
USF, Bergen (5.11.21)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar