7. juli 2019

Timothy Snyder: Om tyranni (2017)

Timothy Snyder er professor ved Yale. Han er ein av mange som ser ei relativt uheldig utvikling, både i heimlandet USA, men òg i resten av verda. Denne boka er rimeleg effektfull - Snyder listar opp tjue punkt som alle kan følgja, og som vil gjera verda til ein betre stad.

Det heile handlar om korleis me kan kjempa for demokratiet, og  unngå nye tyranni. Punkta hans vert etterfylgde av døme frå historia, og døme frå samtida. Dei to tyrannane det oftast vert referert til er Stalin og Hitler. Men det er ein tredje person som òg dukkar opp heile tida, og det er kanskje det som gjer at boka er både skremmande og aktuell. Snyder bruker aldri namnet på denne tredje mannen, han omtalar han berre som "presidenten".

Nokre av råda hans ville ha vore like aktuelle for femti eller hundre år sidan, medan andre heng saman med korleis nettet er vorte ein stad der alle kan seia kva som helst. Det er ei tynn og lettlesen bok, men ho renn over av gode poeng, og er ei lærebok i korleis ein skal oppføra seg som folk.

Guffen tilrår.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar