28. mai 2016

Garrison Keillor: The Keillor Reader (2014)

Dette er ei slags greatest hits-bok. Her er 44 forteljingar og småstykke i denne boka, som viser spennet i forfattarskapen til Keillor. Det er ujamnt - av og til er det livlaust og kjedeleg, andre gonger svingar det.

Den fyrste delen av boka er den beste. Her kjem det tekstar om livet i småbyen Lake Wobegon (og liknande småbyar) i det norske Amerika. Her er det mykje å le av, både i sjølve historiene og i språket. Gode replikkar, gode situasjonar, og dette er den suverent beste delen av boka. Dei to neste delane av boka, der han skriv om samtidige og eldre personar, er mindre vellukka. Det er ikkje mykje som er så lite morosamt som tekstar som er skrivne for å vera morosame, men som ikkje er det. Her skriv Keillor gjerne oppdikta historier om verkelege menn, men det vert aldri meir enn middels vellukka.

Avslutningsdelen er betre. Der skriv han biografisk, sikkert med mange atterhald, men likevel om eige liv, og om dei som har stått han nær. Her er det heller ikkje så mykje å le av, men desse tekstane er ikkje skrivne primært for å få folk til å le. Her er det meir varme, og fleire av tekstane er verkeleg gode.

Så boka stadfesta eigentleg inntrykket eg hadde frå før. Eg har lese mykje av det Keillor har skrive, men har stort sett kost meg mest i tekstane frå det norske Amerika.

Guffen tilrår.

Meir Keillor på kulturguffebloggen
Happy to Be Here (1981)
Lake Wobegon Days (1985)
Leaving Home (1987)
We Are Still Married (1989)
Lake Wobegon Summer 1956 (2001)
In Search of Lake Wobegon (2001)
Liberty (2008)
Life Among the Lutherans (2009)

That Time of Year (2020)
Lake Wobegon Virus (2020)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar