28. mai 2016

Michael Griesbach: The Innocent Killer (2014)

Eg var litt lunken i utgangspunktet her, eg tenkte at her er det ein eller annan som skal surfa på Making a Murderer-suksessen til Netflix. Men slik er det ikkje, denne boka kom i 2014, altså året før serien hadde premiere.

Det er (sjølvsagt) same historia som vert fortalt, men med litt andre tyngdepunkt. Denne boka har tre om lag jamlange delar - ein om justismordet i 1985-6, ein om frifinninga, og ein om mordet på Theresa Halbach. Viss eg hugsar rett vart ho drepen alt i episode to (av ti) i serien; her vert ho fyrste gong nemnd på side 191 (av 263).

Griesbach er advokat, og flytta til Manitowoc i Wisconsin i 1991. Han var ein av dei som sette Steven Avery fri i 2003. Han var ikkje direkte involvert i den seinare mordsaka, men fylgde godt med på det som skjedde. Han lever godt opp til prinsippet om at alle er uskuldige til det motsette er prova, og drøftar alle sider ved saka på ein nøktern og fin måte. Han er open for at andre enn Avery kan ha drepe Halbach, og ser det rare i at politiet ikkje fann bilnøklane hennar på rommet til Avery før sjette (eller sjuande?) gong dei leita, at det ikkje finst blodspor på rommet hans, og han ser det uheldige i at politiet, som av forsvarsadvokatane vart skulda for å ha planta prov fleire stader på eigedomen til Avery, sperra av heile eigedomen i fleire dagar.

Men etter kvart som rettssaka går framover vert han overtydd om at Avery verkeleg er mordaren. Det er det lett å vera samd med han i, sjølv om der er mykje som er uklart, som mellom anna det med nøklane og det med blodet.

Guffen tilrår.

Relatert på kulturguffebloggen
Making a Murderer (2015)
Making a Murderer, sesong to (2018)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar