14. mai 2016

Good Morning, Vietnam (1987)

Robin Williams spelar ein dj som kjem til Vietnam for radiostasjonen til dei amerikanske soldatane der. Han spelar moderne musikk, han spelar rollespel, han les opp nyhende han burde halde for seg sjølv, og programmet hans vert raskt svært populært. Blant soldatane, i alle fall - dei høgare oppe på rangstigen likar ikkje det han driv med. Filmen sluttar med at han vert sendt ut av landet.

Det er ein film som slit med å halda interessa oppe. Venar og fiendar i militærleiren vert etablert tidleg, og spesielt hovudfienden er svært dårleg teikna. Dj-en vert kjend med nokre innfødde, men også den delen av filmen byr på få overraskingar. Her viser det seg rett nok at den beste venen hans blant dei innfødde ikkje likar amerikanarar, men det er ikkje noko bombe når det skjer.

Guffen kan ikkje tilrå dette.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar