7. desember 2015

Morten A. Strøksnes: Havboka (2015)

At ei bok av Morten Strøksnes er god er ikkje spesielt overraskande. Eg har tidlegare lese og likt fleire av bøkene hans, der han reiser til andre verdsdelar. Denne gongen reiser han til Skrova i Lofoten, men boka tek oss mykje lengre enn det.

Boka har ei oppbygging som kan minna om romanen Moby Dick. I den romanen fortel Herman Melville om kaptein Ahab si endelause jakt på den kvite kvalen Moby Dick, ei jakt som endar med at Ahab misser livet. Innimellom kapitla som fortel om kvaljakta kjem det lange og mange kapittel om kor lenge folk har jakta kval, korleis ein har gjort det, kva reiskap som vert brukt, osb. Den fulle tittelen på den boka er Moby Dick or The Whale, og også denne boka har ein eller-tittel: Havboka eller Kunsten å fange en kjempehai fra en gummibåt på et stort hav gjennom fire årstider. Strøksnes er altså på fleire fisketurar saman med Hugo Aasjord, som er busett på Skrova. Dei prøver med ulikt agn, dei prøver med ulike fiskeutstyr, dei snakkar med røynde fiskarar, og ser ut til å ha gjort det meste rett. Dei er ikkje like besette som Ahab, og ingen av dei misser livet.

Referata frå desse fisketurane kunne vore ei bok god nok, men her er så mykje meir. Enormt mykje meir. Strøksnes kjem på fire turar nordover. Det kjem mange dagar med dårleg ver, og desse dagane bruker Strøksnes til å lesa endå meir om havet. Han skriv om fiskar, om eldre forteljingar om dyr i havet, om ulukker, om det å leva ved kysten, om det å leva langt under havflata, osb. Det er ei formidlingsglede utan like, skrive av ein forfattar utan like.

Guffen tilrår.

Meir Strøksnes på kulturguffebloggen
Automobil (2005)
Rett vest (2009)
Et mord i Kongo (2010)
Tequiladagbøkene gjennom Sierra Madre (2012)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar