11. juni 2024

Karl Peder Mork et al (red.): Ung målstrid. Norsk Målungdom 60 år (2024)

Norsk Målungdom vart skipa i 1961, og markerer 63-årsdagen med å gje ut ei 60-årsskrift. Her er sju lange artiklar, med fire korte artiklar innimellom. 

Alle artiklane er ikkje like interessante, langt ifrå. Det heile opnar med det som vel må reknast for den kjedelegaste artikkelen, ein gjennomgang av læremiddelaksjonane frå 1961 til i dag. Heldigvis tek det seg opp etter kvart. Oddrun Grønvik fortel om tida si i målungdommen, og den personlege skrivemåten i denne artikkelen fungerer langt betre enn det meir akademiske i opningsartikkelen. Artikkelen til Rolf Theil er, ikkje uventa, fengande, og det relativt korte intervjuet med Kjellaug Jetne, den fyrste kvinnelege leiaren av ein nasjonal målorganisasjonen, er òg bra.

Så kjem det òg ein artikkel om medlemsjukset. Den er informativ, men det må trekkjast litt for at det fleire gonger står at dette var noko alle ungdomsorganisasjonar dreiv med. Ein kan ikkje skulda på andre for at ein bryt lova.

Guffen tilrår. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar