7. september 2014

Before Sunrise (1995)

To ungdomar møtest på eit tog. Han er amerikanar, og har vore på togferie i Suropa. Ho er fransk, og er på veg til Paris, der ho studerer. Dei finn tonen, og vert samde om å halda fram samtalen i gatene i Wien, fram til flyet hans går morgonen etter.

Det er ein fin film, der så godt som kvar einaste scene handlar om samtalane deira. Dei er gode til å snakka, heldigvis, og har reflekterte og ofte samanfallande meiningar. Spenninga mellom to som nett har møtt kvarandre kjem veldig godt fram, det er tydeleg at begge likar den andre svært godt, og det er tydeleg at begge både vil og ikkje vil verta betre kjend med den andre, og at begge både vil og ikkje vil at dei skal halda kontakten.

Guffen tilrår.


Meir Linklater på kulturguffebloggen
Dazed and Confused (2003)
Before Sunset (2004)
Me and Orson Welles (2008)
Bernie (2011)
Before Midnight (2013)
Boyhood (2014)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar