27. september 2017

Arnfinn Kolerud: Den som ikkje har gøymt seg no (2004)

Medan me ventar på det siste bandet i Vassbygdi-trilogien: Dette er ein godt og vel ti år gamal roman av Kolerud. Boka vert presentert som ei ungdomsbok. Det er nok eit rett omgrep, men samstundes er det jo slik at gode ungdomsbøker greitt kan lesast og likast av vaksne.

Slik er det absolutt med denne boka. Det er ei bok med mykje å le av. Kanskje me vaksne ler meir enn dei noko yngre, men det var i alle fall ei langt større oppleving enn eg hadde rekna med.

Hovudpersonen i boka er Odd, ein relativt forsiktig og sjenert fjortenåring. Bestevenen hans, Per Tore, har isolert seg på rommet sitt, etter at han har fått det for seg at han fører ulukke med seg. Odd prøver å finna ut av om dette stemmer. Det gjer det sjølvsagt ikkje, og Per Tore opnar seg opp mot slutten av boka. På vegen dit har me vore innom mange lystige og nokre svært lystige situasjonar. Kolerud skriv fram komiske situasjonar, men har òg god kontroll over språket. Og samtidig fortel boka klokt om korleis det er å vera i overgangen mellom born og vaksen, der du kan irritera deg stort over småsysken, men der du òg ikkje anar nokon ting om korleis du skal oppføra deg med vaksne.

Guffen tilrår.

Meir Kolerud på kulturguffebloggen
Langt frå bambus (1999)
Zommarferien (2007)
Når ein først skal skyte nokon (2010)
Kom ikkje inn i mitt hus (2012)
Snillionen (2017)
Gamle menn i syningom (2021)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar