4. mars 2013

Deadly Companions (1961)

Kit Tilden bur i ein liten by i utkanten av siviliasjonen i USA. Ho har eit litt frynsete rykte, mest av di ho er ugift og har ein son. Sonen vert skoten i ei ulukke, og ho vil gravleggja han ved sida av faren, som ho hevdar er gravlagd i ein spøkelsesby ikkje altfor langt unna. Tre menn slår følgje med ho, dei vil verna ho mot indianarane i området. Ein av dei, Yellowleg, har ei høne å plukka med ein av dei andre, Turk - i borgarkrigen nokre år tidlegare prøvde Turk å skalpera Yellowleg.

Det går som det må gå. Nokon vert vener, nokon vert uvener, og på veg til gravplassen skil dei lag. Yellowleg og Kit slåst med indianarar, før dei kjem fram til byen, der Turk og han andre ventar på dei.

Det er ein rimeleg ordinær film. Det er ei enkel historie, fortalt på ein heilt grei måte. Det beste i filmen er måten det vert vist korleis Kit vil gjera alt for son sin, korleis ho, som ikkje har nokon nære vener i det heile, står som ein påle i all motgangen. Men bortsett frå det? Nja.

Guffen kan ikkje tilrå dette.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar