4. januar 2012

Christer Falck og Marius Lien (red.): Morgenbladet topp 100 (2011)

I fjor inviterte Morgenbladet 100 norske musikarar til å vera med på å kåra dei beste norske platene gjennom tidene. Musikarane laga kvar si liste med ti favorittalbum - plata dei likte best fekk ti poeng, den nest beste fekk ni poeng, osb. Morgenbladet talde sjølv ned mot vinnaren, som vart offentleggjort i desember, viss eg hugsar rett.

Det er uråd å skriva om denne boka utan å kommentera utvalet av plater. For sjølvsagt er det mange feil på lista. Eg kjenner ikkje alle platene på lista, langt derifrå, men nokre av dei platene eg kjenner skulle aldri ha vore der. Verre er det med alle manglane - kvar er The Beste? Kvar er Stein Torleif Bjella? Kvifor er det berre ei Jaga Jazzist-plate med, og korleis i alle dagar er ho heilt nede på 94. plass? Og kvifor er berre fem av platene til Motorpsycho med, og kvifor er korkje Timothy's Monster eller, verst av alt, Demon Box på topp ti? Demon Box kjem heilt nede på 21. plass, og det er jo heilt meiningslaust. Ein kar på eit Motorpsycho-forum sa det ganske presist: "This means that there have been 20 albums released in Norway that are better than Demon Box. This is not true; these people are idiots"

Likevel - det er vel litt av poenget med slike lister, det at folk er usamde. Einaste måten ein kan verta samd med ei slik liste er om ein lagar heile lista sjølv, og sjølv då ville ein truleg finna noko å retta på dagen etterpå.

Boka har to delar. I den fyrste og lengste delen kjem det korte tekstar om dei 100 platene på lista. Desse er gjerne på ei halv side; på den motståande sida er det reine fakta om plata. Tekstane er skrivne av journalistar, forfattarar og musikarar, og her er mange fine. Nokre skriv om korleis platene var (og eventuelt har vore) viktige på eit eller anna tidspunkt i livet deira, andre går meir inn i musikken og/eller tekstane på plata. Til slutt, i ein avsluttande del, vert listene frå dei 100 musikarane lista opp.

Det er ei heilt grei bok. Det er altså vanskeleg å ikkje vera usamd i utvalet, men det er òg vanskeleg å ikkje finna omtale av ei ukjend plate du får lyst til å høyra.

Guffen tilrår.

Fleire bøker om Morgenbladet topp 100
Gro Dahle: Knutsen og Ludvigsen. Juba Juba (2011)
Yngve Knausgård: The Aller Værste! Materialtretthet (2011)
Bernt Erik Pedersen: Kjøtt. Kjøtt (2011)
Stig Sæterbakken: De Press. Block To Block (2011)
Johan Harstad: Motorpsycho. Blissard (2012)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar