13. oktober 2013

Giant (1956)

Dette er seige greier. I alle fall kort tid etter at eg såg ein annan alt for lang film, There Will Be Blood, som også handla om rikdom knytt til olje. Her er det rett nok også rikdom knytt til kvegdrift, men likevel.

Det er eit sleksdrama frå Texas. Den rike Benedict-familien har ein enorm kvegranch. Jett Rink, ein av arbeidarane der, arvar eit stykke av garden, finn olje der, og vert endå rikare enn Benedict-familien. Han står for framtida, medan Benedict og kveget deira verkar litt gamaldagse.

Filmen tek for så vidt opp gode emne, som rasismen blant kvite texanarar, om pengar er eit gode, og om presset frå generasjonane som har passert. Men det går så ubehjelpeleg tregt. Me som ser på skjønar omtrent kva som er svaret på spørsmåla før spørsmåla vert stilte. Det heile er så overtydeleg, som i scena mot slutten der ein meksikansk familie vert nekta servering på ein restaurant.

Her er fleire store og kjende namn på rollelista, men det er ikkje det same som at spelet er bra. Filmen gjer det tydelegare enn nokon gong at James Dean er ein skodespelar med høgst avgrensa evner.

Guffen kan ikkje tilrå dette.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar