25. mai 2015

Joan Lindsay: Picnic at Hanging Rock (1967)

Hanging Rock er ein steinformasjon i Australia. Denne romanen fortel om ein skuletur dit i 1900, der fire elevar og ein lærar forsvinn på mystisk vis. Den eine eleven vert funnen i live ei veke seinare, dei andre dukkar aldri opp att. Kostskulen dei var knytte til sleit alt økonomisk, og at fire liv gjekk tapt på ein skuletur var så dårleg reklame for skulen at mange foreldre tok døtrene sine ut av denne skulen. Romanen sluttar med at styraren for skulen tek livet sitt. På Hanging Rock.

Boka er ikkje så mykje å skryta av. Ho er skriven i eit altfor ordrikt og altfor livlaust språk, og her er altfor mange personar. Svært få av desse har noko spesielt ved seg, og dei som stikk seg ut, vert skildra altfor tydeleg av Lindsay. Har ho sagt éin gong at Emily ikkje er spesielt skarp, treng ho ikkje ta det opp mange gonger. Etter at dei fire forsvinn er der to tema som går att i boka - dels handlar det om å løysa mysteriet, dels handlar det om korleis dei attverande prøver å famla seg vidare i livet. Det går seigt, og det engasjerer ikkje i det heile.

Guffen kan ikkje tilrå dette.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar