17. august 2013

William Gay: Wittgenstein's Lolita (2006)

Denne boka var kortare enn eg rekna med - her er ei novelle, eit utdrag frå (den upubliserte) romanen The Iceman, og eit heilt greitt biografisk oversyn til slutt. at boka var kort gjer eigentleg ingenting; det var langt meir gledeleg at boka var minst like god som eg rekna med. Eg las debutromanen hans tidlegare i år, og vart imponert nok til at eg tinga resten av det han gav ut før han døydde i fjor.

Det er altså novella "Wittgenstein's Lolita" som får mest plass her. Me er igjen ute på landsbygda i dei amerikanske sørstatane, og hovudpersonen bur for seg sjølv. Ein snau kilometer vekke ligg eit stort herskapshus, og han mistenkjer at mannen der har teke livet av hunden hans. Han vert kjend med kona i huset, og dei to får eit nært forhold. Dei fortel kvarandre historier, både sanne og usanne, og vert etter kvart kjærastar.

Referatet over seier ingenting om korleis det er å lesa Gay. Han har eit rikt og vidunderleg språk, med ei rekkje fine poetiske vendingar. Setningane kan vera komplekst oppbygde, men ikkje verre enn at ein lett heng med. Eg gler meg alt til neste Gay-bok.

Guffen tilrår.

Meir Gay på kulturguffebloggen
The Long Home (1999)
Provinces of Night (2001)
I Hate to See that Evening Sun Go Down (2002)
Twilight (2006)
Little Sister Death (2015)
The Lost Country (2018)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar