14. juli 2011

Johan Harstad: Ambulanse (2002)

Endå ei solid bok av Johan Harstad. Dette er den andre boka hans, ei samling noveller. Dei elleve historiene er godt samanvevde - eit openbert fellestrekk er at det dukkar opp ein ambulanse i kvar av dei. I ei av novellene er hovudpersonen ambulansesjåfør; ein annan hovudpersonen er pasient i ein ambulanse, osb.

Novellene heng likevel saman på ein meir intrikat og langt meir imponerande måte. Ein biperson i ei novelle kan verta hovudperson ein annan stad, og omvendt, slik at fleire av historiene faktisk heng saman, og skjer samtidig. Eg tippar at viss eg hadde lese boka ein gong til med det same, hadde eg sett fleire slike koplingar. Det kan altså minna ein smule om Bikubesong, sjølv om koplingane i den boka, som altså er ein roman, var langt mindre tydelege enn her.

Personane Harstad skriv om har det ikkje alltid så godt. Dei er ofte einsame, dei slit med at dei lever eit falskt liv, dei vil noko heilt anna, men greier ikkje å gjera det. Mange av dei har det vondt, mange saknar noko trygt rundt seg. Fleire av dei verkar heller ustabile. Og alle er glimrande portretterte av Harstad. Han skriv nok om dei, nok til at me fattar interesse for dei og vert glade i dei. Han nyttar lange setningar, med mange komma, og det er i det heile eit svært sikkert språk han fører.

Eg veit ikkje om eg greier å setja fingeren på kvifor, men det er noko med fleire av novellene som minner om Radiohead. Det kan vera småting, og det treng ikkje vera tenkt slik frå Harstad si side, men likevel. Det er noko med stemninga, og det er noko med ordbruken. Eg får mellom anna assosiasjonar til songen "Fake Plastic Trees", og til nokre tekstliner frå songen "The Bends".

Dette er ei av dei finaste norske novellesamlingane eg har lese. Og - dette er nesten det mest imponerande - Harstad var berre 23 år då boka kom ut.

Guffen tilrår.

Meir Harstad på kulturguffebloggen
Herfra blir du bare eldre (2001)
Hässelby (2007)
Darlah (2009)
Osv. (2010)
Buzz Aldrin, hvor ble det av deg i alt mylderet (fjernsynsserie, 2011)

Motorpsycho. Blissard (2012)
Manifest for folk flest. Hvem vi er og hva vi gjør (2013)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar