22. juni 2018

Ottar Grepstad (red.): Forfattarens skriftstader (2018)

I museums-Noreg er det fleire faglege nettverk. Eitt av dei, Litteraturnettverket, står bak denne boka. Artiklane er skrivne av tolv forfattarar frå seks museum. Fellesnemnaren for artiklane er korleis museum forvaltar arven etter forfattarar, og korleis heimane deira er eller har vorte minnestader.

Artiklane som fengar meg mest er (ikkje uventa) dei som handlar om nynorskforfattarar. Det er ikkje det same som at dei artiklane er dei beste, men det viser noko som fleire av forfattarane er innom - nokre av musea har fungert om lag som pilegrimsmål. På same måte som det for meg er viktigare å vitja museum eller heimar knytt til forfattarar eg likar, er det lettare å verta fenga av artiklar om forfattarar eg likar.

Slik sett er artiklane om feiringa av Aasen og Vinje fram til 1918 og om Garborg og Knudaheio dei som fengar mest. Noko var kjent frå før, men her var sjølvsagt òg mykje nytt. Av dei andre artiklane var den om kjøkenet i huset Ibsen vaks opp god, mest av di han viste korleis museum lett kan presentera noko som ikkje er heilt sant.

Guffen tilrår.

Meir Grepstad på kulturguffebloggen
Avisene som endra Noreg (2010)
Historia om Ivar Aasen (2013)
Vinje-bibliografien (2017)
Aasen-bibliografien (2018)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar