18. juni 2014

Sigmund Skard og Åse Gruda Skard: Menneske vi møtte (1985)

Eg likar bøker som denne. Her er korte artiklar om folk forfattarane har møtt. Nokre personar er kjende for meg, andre ukjende. Nokre artiklar er gode, andre gonger hoppar eg frå midten av ein artikkel til den neste.

Dei to forfattarane var aktive på ulike samfunnsområde. Begge var knytte til Universitetet i Oslo; Sigmund Skard som professor i amerikansk litteratur, Åse Gruda Skard som dosent i psykologi. Dette pregar utvalet av tekstar - ho skriv mest om psykologar og pedagogar; han skriv mest om forfattarar og målmenn.

For meg er den siste gruppa den mest interessante, det er der det står om folk eg har høyrt om, og som eg gjerne lærer meir om. Men fleire av dei andre artiklane var òg gode, dels av di Åse Gruda Skard vert meir personleg enn ektemannen er i sine.

Guffen tilrår.

Meir Skard på kulturguffebloggen
Sigmund Skard: Amerikanske problem (1949)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar