8. juni 2014

Taxi Driver (1976)

New York, New York. I denne filmen er New York verkeleg byen som aldri søv. Drosjesjåføren Travis Bickle køyrer mest om nettene, og han køyrer gjerne til dei meir belasta delane av byen. Der er det dop, vald, prostitusjon, og andre sider av samfunnet ein gjerne ikkje ser i dagslys.

Bickle vil køyra drosje av di han likevel ikkje får sova om nettene. Grunnen til det kan vera at han tidlegare kjempa i Vietnam, og at han var i krig der kan òg vera forklaringa på at han gradvis tippar heilt over. Han kjøper seg våpen, og etter å i siste liten ha droppa å skyta ein presidentkandidat, prøver han å redda ein barneprostituert frå helvetet ho er fanga i. Det greier han, etter å ha teke livet av nokre folk rundt ho.

Det er ein glimrande film. Robert DeNiro spelar hovudrolla - han er med i så godt som kvar einaste scene i filmen, og gjer (ikkje uventa) det strålande. Scenene der han køyrer gjennom New York-natta, der han ser neonlysa gjennom ruter med regn på, er fine. Han verkar som ein som ikkje passar heilt inn, merkeleg nok - han viser jo at han er i stand til å gjera kva som helst, men samstundes verkar det som om han berre ser alt saman frå utsida.

Guffen tilrår.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar