3. juni 2014

Kurt Vonnegut: Breakfast of Champions (1973)

Dei to hovudpersonane i denne boka har ikkje spesielt mykje felles. Dwayne Hoover er ein relativt velståande bilseljar; Kilgore Trout skriv science fiction-bøker nesten ingen les. Trout vert invitert til ein festival i heimbyen til Hoover. Hoover les ei av bøkene til Trout, og vert via boka overtydd om at han er den einaste i verda som har ein fri vilje - alle andre er maskiner. Han går berserk, og skadar mange av folka rundt seg.

Trout slepp unna, men møter forteljaren i boka. Det er mykje å le av i boka, men denne sekvensen er den beste. Forteljaren må overtyda Trout om at at han berre har dikta han opp, og sender han i alle himmelretningar for å prova dette.

I det heile er det altså mykje å le av i boka, men det er òg mykje alvor. Vonnegut skildrar eit land og ei verd som er i ferd med å gå til pisis. USA er eit land der ingen et sunt, der rasismen lever og har det bra, der alle køyrer bil og forureinar, der fjernsyn er det viktigaste av alt, og så bortetter.

Guffen tilrår.

Meir Vonnegut på kulturguffebloggen
Slaughterhouse five (1968)
While Mortals Sleep (2011)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar