8. februar 2018

Siri Hustvedt: The Blindfold (1992)

Dette er debutboka til Siri Hustvedt. Romanen er firedelt, og viss eg hugsar rett, var (minst) to av delane publisert som eigne tekstar andre stader. Kvar tekst står godt på eigne bein. Hovudpersonen er Siri Vegan, ein student som ikkje lever i altfor stor velstand. Ho treng heile tida pengar, men kvir seg for å be foreldra om pengar. I staden tek ho strøjobbar, ho jobbar mellom anna for ein professor med ei omsetjing av ei obskur tysk bok.

Ho treffer mange menn, mellom anna den nemnde professoren. Ein gjennomgåande personer kunstkritikaren Paris, som verkar vanskeleg å lika, men som Vegan har glede av å snakka med. Andre menn kjem og går. Ho sit modell for ein fotograf, og vert overraska når alle kjenner ho att frå biletet. Ho vert innlagt på ein nerveheim. Og mykje meir.

Det er altså ei bok med mange små historier, og der det einaste fellestrekket er Vegan. Eit gjennomgåande tema er korleis kvinner/jenter vert behandla; Vegan er aldri den sterke i nokre av forholda sine.

Nokre av delane av boka er vellukka, andre er mindre gode. Den lange sistedelen er òg den seigaste å koma gjennom.

Guffen er lunken.

Meir Hustvedt på kulturguffebloggen
The Enchantment of Lily Dahl (1996)
What I Loved (2003)
The Sorrows of an American (2008)
The Summer Without Men (2011)
Paul Auster og Siri Hustvedt (Bergen, 2.2.13)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar