9. februar 2018

John Ingham: Spirit of 76 (2017)

John Ingham var journalist i Sounds midt i 1970-åra. Han fekk tidleg sansen for punk, og var ein av dei som skreiv mykje om den nye musikken og det nye miljøet. Han var sjølvsagt på ei rekkje konsertar, hadde ofte med seg kamera, og denne boka viser mange av fotoa han tok. Det er konsertbilete med the susal suspects (Sex Pistols, Clash, Damned og andre), og det er mange bilete av publikum.

Dette er så pass tidleg at det enno ikkje har festa seg eit nokolunde fast bilete av korleis punkarar skulle sjå ut, slik at det er stor variasjon i korleis dei ser ut, og dei fleste skapte enno sin eigen stil. Berre unntaksvis var det vellukka, i alle fall sett i ettertid.

I føreordet skriv Ingham at fleire har oppmoda han om å publisera desse fotoa, mellom anna av di han var ein av få som tok fargefoto frå denne tida. Dei fleste bileta er likevel i svart-kvitt. Her er mange flotte bilete, men eg sit vel att med ei kjensle av at det vert for likt, og at ein godt kunne redusert talet på bilete noko.

Guffen er lunken.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar