21. mai 2012

Andrea Stillman (red.): Ansel Adams in the National Parks (2010)

Det er vel like greitt å opna med noko aldeles opplagt: Ansel Adams (1902-84) var ein glimrande fotograf. Dei beste bileta hans er naturbilete, slik det går fram av denne boka. Han voks opp ved Golden Gate i California, og sjølv om her er bilete frå naturområde frå det meste av USA, inkludert Alaska og Hawaii, er det flest bilete frå det vestlege fastlands-USA. Og aller flest bilete trur eg det er frå Yosemite, parken han heile tida kom tilbake til.

Eg har nemnt fleire gonger at eg likar naturen i det sørvestlege USA. Noko av det som fascinerer er fargane, anten det er i den raudlege Grand Canyon, eller grøne og frodige dalar. Bileta i denne boka er alle i svart/kvitt, utan at det har noko å seia. Adams venta gjerne lenge på det rette ljoset å ta bilete i, og han brukte og mykje tid i mørkerommet før han fekk bileta like kontrastrike og tydelege som han ville.

Innimellom dei rundt 200 bileta kjem det korte artiklar om bileta og livet til Adams. Bortsett frå bileta i desse artiklane er der ingen menneske med på bileta i boka. På nokre få av dei andre bileta kan ein sjå noko menneskeskapt, som ein veg eller ei bru, men stort sett er dette bilete som viser urørt natur. Bileta er altså heller tidlause, og kunne, viss kameraet hadde vore oppfunne, vore tekne for mange hundre år sidan.

Guffen tilrår.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar