28. april 2018

Patti Smith: Devotion (2017)

Sidan 2015 har Yale University invitert ein forfattar til å halda eit foredrag i serien Why I Write. Viss eg forstår den knappe baksideteksten rett, tek denne boka utgangspunkt i eit foredrag Smith heldt i 2017.

Boka er tredelt. Det opnar med ei reiseskildring, der Smith reiser til England og Frankrike. Den andre delen er ei novelle (med tittelen "Devotion"), før ho i den siste delen held fram reiseskildringa, og så vidt kjem inn på spørsmålet om kvifor ho skriv.

Alle delane heng saman. Novella fortel om ei ung kvinne som har ein stor draum - å verta ein kunstløpar i verdsklasse. I opningsdelen skriv Smith nokre gonger om kunstløp - ho ser det på fjernsyn og vert fanga av det ho ser. Dei to reiseskildringane er delar av den same reisa, der ho i fyrste del les om og vitjar grava til Simone Weil, ein fransk filosof. I den andre delen vert ho invitert til huset der Albert Camus budde, og der ho får lesa det upubliserte og ufullstendige manuset til den siste boka han arbeidde med.

Dei to reiseskildringane er dei sterkaste delane av boka. Novella er ikkje like god. Smith skriv som alltid godt, og den siste setninga i boka, der ho svarar på spørsmålet, er spesielt fin: "Because we cannot simply live".

Guffen tilrår.

Meir Patti Smith på kulturguffebloggen
Just Kids (2010)
Woolgathering (2011)
M Train (2015)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar