7. april 2018

Sverre Tusvik og Guri Vesaas (red.): Einar Økland 50 (1990)

På mystisk, men likevel lovleg, vis fekk eg kloa i ei fin samling eldre samlagbøker. Denne var ei av dei tok med av di det var fritt fram. Eg har ikkje noko nært forhold til forfattarskapen til Økland, og har berre lese litt hist og her.

Dette festskriftet er slik festskrift ofte er. Her er ei lett blanding av lange og korte tekstar, av prosa og dikt, av tekst og bilete. Mange av tekstane er skrivne av forfattarkollegaer (akkurat her merkar eg at det kunne vore fint med ei innhaldsliste, men det vart det visst ikkje plass til). Her er mellom anna diktet "Issa" i Olav H. Hauge si handskrift (og ein gong eg var innom i heimen til Økland hekk dette diktet i glas og ramme i gangen). Her er teksten "Reisa til Valestrand eller: kom tilbake Pearl Bailey" av Ragnar Hovland, illustrert av forfattaren. Her er eit intervju med Martin Natås, som var lærar då Økland gjekk i barneskulen. Her er nokre sider med bilete som viser den private Økland, ein fotoartikkel som naturlegvis har fått tittelen "Amatøralbum II".

Og så vidare. Noko er midt i blinken, noko anna bommar litt, noko anna igjen bommar mykje.

Guffen er lunken.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar