28. januar 2015

Fear and Desire (1953)

Dette er debutfilmen til sjølvaste Stanley Kubrick. Det er ein relativt kort film, ca ein time, og det er ein film det er lett å referera handlinga av: Det er krig, og eit fly har nødlanda (eller er skote ned) i fiendeland. Dei fire frå flyet må koma seg over på si eiga side att. Dei byggjer ein enkel flåte, ser seg nøydde til å fanga (og seinare drepa) ei kvinne som oppdagar dei, dei angrip eit hus der dei har sett ein general, og dei kjem seg trygt fram.

Det er ein fengslande film, sjølv om handlinga er enkel. To ting er viktige - replikkane og klippinga. Det siste fyrst - ofte, når dei fire snakkar saman, kjem det svært korte klipp av andleta deira. Eitt sekund, to sekund, også vidare til den neste. Replikkane er best når ein av dei er åleine, og han snakkar med seg sjølv. Eller når dei marsjerer gjennom jungelen, og me høyrer tankane deira.

Guffen tilrår.

Meir Kubrick på kulturguffebloggen
Dr. Strangelove (1964)
The Shining (1980)
Room 237 (2012)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar