7. mars 2013

Good Night, and Good Luck (2005)

Joseph McCarthy var ein litt for patriotisk amerikanar. Han var senator frå Wisconsin, og vart besett av tanken på å rydda vekk alle amerikanarar med kommunistsympatiar. Dette var i 50-åra, og mange var redde for kommunismen, men metodane McCarthy brukte var langt frå godkjende. Få vågde likevel å ta til motmæle, sidan McCarthy hadde makt nok til å stempla kven som helst som kommunistar.

Ein av dei som stod rakrygga opp mot McCarthy var fjernsynsjournalisten Edward Murrow. Han leia programmet See It Now på CBS, og laga fleire lange innslag om McCarthy. I denne filmen vert Murrow aldeles glimrande spelt av David Strathairn. Filmen handlar om korleis redaksjonen arbeider med desse programma. Så godt som heile filmen går føre seg i redaksjonslokalet og studioet til CBS, der alle går med dress og slips, der alle røykjer, og der så godt som alle er menn.

Det kan verka som eit godt grunnlag for ein keisam film, men det er det slett ikkje. Filmen er meir enn spanande nok. Gjennom heile filmen vert det brukt originalfilmar frå femti-åra, og filmen er halden i svart-kvitt - dette gjer sjølvsagt at det heile verkar autentisk. Det er ein fin film, om ein skamplett i den amerikanske historia.-

Guffen tilrår.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar