9. desember 2012

Marit Tusvik: 26 små romaner (2011)

Endå ei bok frå bokhandelen i Øystese; endå ei bok av ein forfattar eg (skammeleg nok) ikkje har lese noko av før. Tittelen kan verka litt misvisande - dei 26 forteljingane i boka er korte, og kunne såleis godt ha vore kalla noveller i staden. Mange av dei kunne vore bygd ut til romanar, eller i alle fall utvida; av og til verkar det som om me berre kjem inn midt i ei meir omfattande handling.

Er her nokre gjennomgåande tema? Definitivt. Det handlar ofte om parforhold, og oftast vert det sett gjennom augene til kvinna. Dei er ofte usikre, dei er anten på veg inn i eller på veg ut av noko, og dei er veldig ofte på reise. Forteljingane er lagt til land over heile verda.

Språket i boka er reint og stilsikkert. Tusvik byggjer godt opp under humøret til dei ho skriv om, av og til er det løye, andre gonger langt meir alvorleg. Ei kort og grei bok; ei kort og grei melding.

Guffen tilrår.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar