13. desember 2012

Hang 'Em High (1968)

Bra planlegging - ei veke i Volda, utan at eg tok med meg ein einaste film. På guterommet der eg budde låg det rett nok ein del filmar, men det var ikkje det mest interessante utvalet. Denne filmen såg ut til å vera sånn halv-interessant, i alle fall. Det er han knapt, spesielt originalt er det ikkje. Filmen er grei som tidtrøyte, men ikkje noko meir.

Clint Eastwood spelar Jed Cooper, ein tidlegare politimann som heller vil driva med kveg. Han vert teken for ein kvegtjuv, og endar i galgen. Han vert skore ned i siste liten, teken med til fengselet, der han vert sleppt fri. Han vert hyra inn som marshall, og prøver å fanga dei ni mennene som (på eige initiativ) hengde han.

Det greier han, stort sett. Men før me kjem så langt må me gjennom dei obligatoriske scenene der ein rir gjennom ørkenen, og nokre scener der han finn kjærleiken. Innimellom kjem det òg ei altfor lang scene der dommaren hengjer seks menn - nokre skuldige, andre uskuldige.

Men han greier altså å fanga eller drepa dei fleste av dei ni. Filmen sluttar med at han legg ut på leit etter dei to siste. Det er eit ganske klart signal om at det var planlagt ein oppfølgjar. Om det nokon gong kom så langt, veit eg ikkje, og eg er vel heller ikkje spesielt interessert i å sjå den filmen, om han nokon gong vart laga.

Guffen kan ikkje tilrå dette.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar