23. april 2015

Gravity (2013)

Det er rart med det - det går år og dag utan at eg ser ein film frå verdsrommet, og brått har eg sett to på éin månad. I motsetnad til den førre er denne rein fantasi.

Eg trur at sist gong eg såg Sandra Bullock i ein film var tidleg i 90-åra, då ho køyrde buss i Speed. No har ho ei litt vanskelegare oppgåve. Ho er ute i verdsrommet for fyrste gong, og held på med noko vedlikehaldsarbeidet på teleskopet Hubble saman med George Clooney, ein langt meir røynd romfarar. Dei vert råka av vrakrestar frå ein russisk satelitt - dei andre som er med på turen døyr, og romskipet deira er øydelagd. Dei prøver å nå den internasjonale romstasjonen ISS, men greier det berre sånn delvis. Ho kjem seg inn; han forsvinn i verdsrommet. Så ho må koma seg heim i ... heiter det livbåt? Det vert ikkje så lett, sidan der ikkje finst drivstoff.

Historia er for så vidt spanande nok, men det som gjer denne filmen verd å sjå er filminga. Du trur på det du ser, illusjonane er gode nok til at du trur at dei faktisk er i verdsrommet. Samstundes er filminga klaustrofobisk nok, ikkje minst inne i livbåten, til at du får ei kjensle av korleis Bullock har det.

Guffen tilrår.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar