28. april 2016

21 Days Under the Sky (2016)

Fire kjenningar køyrer motorsykkel gjennom USA, frå vest til aust. Dei køyrer alle på syklar dei har laga sjølv - stilige syklar, men samtidige syklar med liten bensintank, og syklar som ikkje er av dei mest driftssikre.

Utgangspunktet er kanskje ikkje det mest originale. Det har vore laga nok av dokumentarar om å køyra rundt i USA, og det kjem sjølvsagt mange fine scener, der dei susar gjennom naturen på syklane sine. Det er likevel ikkje nok til at filmen verkeleg engasjerer. Me vert aldri kjende nok med dei fire til at me skil dei frå kvarandre, dei vert fire relativt identiske menn med relativt identiske syklar. Kanskje det hadde vore betre om filmen hadde vore lenger, no er det over på godt og vel ein time.

Dei fire snakkar heller ikkje så mykje med kvarandre. Det er vanlegare at dei snakkar med filmskaparen, eller at ei forteljarstemme fortel om dei eller turen deira. Her er det mykje visdom, men det heile vert ofte presentert i reine klisjear - det handlar om fridom, det handlar om å realisera draumane sine før ein vert for gamal, og alt det der.

Guffen er lunken.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar