9. mai 2014

American Graffiti (1973)

Dette var ordinære greier, trass i at det er mange store namn med. Filmen er regissert av George Lucas, og produsert av Lucas og Francis Ford Coppola, men det er vanskeleg å sjå kvifor dei har brukt tid på dette. Det er langt mellom dei originale grepa, det er heller slik at filmen nesten prøver å vera så lik andre filmar frå same periode som råd.

Det er seint ein seinsommardag i 1962. Eit par av ungdommane skal flytta frå småbyen dagen etter, for å studera, og filmen handlar om denne siste kvelden ungdommane har saman. Dei køyrer rundt i gatene, dei et litt burger og drikk litt cola, nokre kliner litt, og så godt som alle prøver å vera meir spanande enn dei er. Det er ingenting å le av, det er ingen dramatikk å følgja med på.

Her er mange obligatoriske element - flotte bilar, usikre ungdomar, ein nerd med tjukke brilleglas, eit drive-in gatekjøken, ein skuledans, osb. Det er omtrent slik at det einaste som er bra med filmen er delar av musikken.

Guffen kan ikkje tilrå dette.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar