3. mars 2018

Carl Bernstein og Bob Woodward: All the President's Men (1974)

Dette er bokversjonen av ein film eg har sett mange gonger. Eller - eigentleg er det vel filmen som er ein versjon av boka. I alle fall, det er ein film eg gjerne kan sjå om igjen. Det handlar stort sett berre om folk som snakkar, men likevel er det spanande og alt det der.

Både boka og filmen handlar om korleis amerikanske media avslørte av presidenten i USA, Richard nixon, dreiv med avlytting av politiske motstandarar. Det opnar med at innbrotstjuvar vert tekne på fersken i Watergate-bygget i 1972, og så ballar det på seg. Carl Bernstein og Bob Woodward, som begge var unge og relativt ferske journalistar, stod sentralt i opprullinga av saka, og dette er deira versjon. Det er ingen grunn til å tru at dei har endra mykje, svært mykje av det som står her er jo etterprøvbart - det enda opp som artiklar i avisa deira, Washington Post.

Det er fascinerande lesnad. Gradvis, gradvis vert det klart at nokon i Det kvite hus er innblanda, og så går det like gradvis mot toppen der. Og det heile endar med at presidenten går av i 1974.

Anten eg vil eller ikkje er det nærliggjande å samanlikna film og bok. Filmen er nok hakket betre, der har dei kutta ut mange av daudperiodane. Her er det månader utan framgang i saka; i filmen verkar det som om det heile går samnhengande, i ein relativt frist fart. Men det er bra, dette òg.

Guffen tilrår.

Relatert på kulturguffebloggen
All the President's Men (film, 1976)
Bob Woodward: The Secret Man (2005)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar