21. januar 2018

Dee Brown: The American West (1995)

Den best kjende boka til Dee Brown er Bury My Heart at Wounded Knee. Den boka fortel historia om korleis kvitingane tok makta over prærien og utrydda indianarane, heile tida fortalt frå indianarane sin ståstad. Det er ei framifrå bok.

Denne boka fortel mykje av den same historia, men Brown utvidar horisonten. Han vekslar mellom tre grupper - indianarane, nybyggjarane og kvegfarmarane. Det fungerer berre sånn middels. I ei svært god innleiing fortel han om korleis han vart interessert i dette feltet, og korleis han fekk publisert tre fotobøker. Kvar av desse bøkene handla om ei av dei nemnde gruppene. Her prøver han å fletta det saman, men det vert svært oppkonstruert.

Dessutan er det mest i indianarkapitla han får vist kor god forteljar han er. Dei andre kapitla vert meir oppramsande, der fakta følgjer fakta. Om indianarane tek han føre seg dei viktigaste stammene, og skriv om viktige slag. Han får fram skilnaden mellom stammene, og han får presentert viktige enkeltpersonar. Hadde boka konsentrert seg om desse emna hadde det vore ei langt betre bok. Men då hadde det jo vore ei bok han har skrive før.

Guffen er lunken.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar