26. desember 2016

The Social Network (2010)

For ein ti-tolv år sidan skreiv avisene om Facebook, ei nettside der ein vart nettvener med alle venene sine, og der ein til ei kvar tid kunne vera oppdatert på kva dei dreiv med. Eg tenkte at dette ikkje var noko for meg, og slik er det vel framleis. eg har ein Facebook-profil, men bruker han berre for å koma i kontakt med folk eg treng kontakt med, oftast i samband med artiklar eller anna eg skriv.

Denne filmen fortel om korleis det heile kom i gang. Nokre Harvard-studentar ser behovet for ei nettside som knyter dei saman. Dei kontaktar Mark Zuckerberg, som har ekstrem peiling på data, og involverer han i prosjektet. Han vidareutviklar det heile, døyper det om til The Facebook, og det heile tek av. Dei koplar etter kvart fleire universitet på nettverket, både i USA og andre stader, og filmen sluttar med at dei rundar ein million brukarar.

På vegen dit har Zuckerberg mist dei få venene han hadde i utgangspunktet. Historia vert fortalt via vitneutsegner i to rettssaker, der Zuckerberg er saksøkt både av dei to-tre som hadde den opphavlege ideen, og av den beste venen sin, som vart frosen ut av prosjektet.

Filmen fungerer godt. Det er heller opplagt kva som skjer utover i filmen, men det er godt laga, og filmen var heilt grei sånn langt utpå kvelden fyrste joledag.

Guffen tilrår.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar