25. januar 2016

The Naked Gun (1988)

Aslak eller Ivar meinte at me burde sjå denne filmen ein kveld. Det var greitt for meg, også etter at eg oppdaga at filmen hadde femtenårsgrense. Det har filmen truleg på grunn av alle freistnadene på å laga god humor av lett pikante scener. Dei vitsane er heller platte. Heldigvis er her nok av andre gode vitsar.

Frank Drebin er politimann, og mistenkjer forretningsmannen Vincent Ludwig for å vera innblanda i noko narkotikagreier. Litt tilfeldig oppdagar Drebin at Ludwig har planar om å drepa dronning Elizabeth II, som vitjar Los Angeles. Drebin greier på merkeleg måte å hindra det, og greier samstundes å verta saman med Jane Spencer, ein av medarbeidarane til Ludwig.

Gjennom heile filmen er det verbale og visuelle vitsar. Det er mange fulltreffarar, og mykje av det skuldast Leslie Nielsen, som spelar Frank Drebin. Han er midt i blinken for rolla, der han går gjennom den eine situasjonen utan å merka at her skjer noko komisk. Både han og filmskaparane kan humor, dei kan dette med timing og alt det der.

Guffen tilrår.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar