12. mai 2013

Rick Smolan og David Cohen (red.): A Day in the Life of America (1986)

Ideen er god - rundt 200 profesjonelle fotografar vert inviterte til å dokumentera ein vanleg dag i USA. Dei kjem saman i Denver, drøftar prosjektet, og vert deretter sendt til ulike kantar av landet. Nokre fotograferer berømte folk, som Liza Minelli eller visepresident George Bush; dei fleste fotograferer heilt vanlege folk. Dei tek mål av seg til å visa både glede og sorg, velstand og fattigdom, folk og natur, gamle og unge, osb.

Men likevel tek det ikkje heilt av. Her er sjølvsagt mange gode bilete, men òg altfor mange middels bilete. Den store mangelen er bilete med humor, og det vert mest tydeleg på den dobbeltsida der dei trykkjer bilete frå amatørar. Desse vart inviterte til å levera sine bidrag, og dei er jamt over gode. Kanskje det kjem av at redaktørane her kunne velja ut nokre bilete av mange; kanskje det kjem av at fotografane skjøna at dei måtte gjera noko eksepsjonelt for å få biletet sitt på trykk.


Guffen er lunken.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar