5. februar 2017

Beasts of the Southern Wild (2012)

Me er ein stad i framtida, då klimaendringane er kome litt lengre enn i dag. I eit lite og lite velståande samfunn kalla The Bathtub bur ei fargerik samling menneske, men samfunnet deira er truga av det stigande vatnet og dei hyppige stormane. Dei har utsikt til eit svært fabrikkområde, som er verna mot vatnet av høge murar.

Hovudpersonen er ei lita jente (seks-sju år?), som bur saman med faren. Han gjer det han kan for at ho skal vera trygg, sjølv om han slit med helsa. Og, for så vidt, med alkoholen, men det gjer jo alle dei vaksne i The Bathtub.

Det er altså ikkje nokon lystig film, det er litt dommedagsstemning over det heile. Det som er verre er at det heller ikkje er nokon spesielt god film. Det engasjerer lite, poenget med at dei som styrer heller vil verna fabrikkar enn folk er svært billeg, og det er ein film som ikkje kjem til å verta hugsa for anna enn innsatsen til Quvenshané Wallis, som spelar den vesle jenta.

Guffen kan ikkje tilrå dette.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar