14. september 2016

Pål Espolin Johnsen: Amerikabrev (1985)

Dette var ei rar bok. Tekstane i seg sjølve er heilt greie, Espolin Johnson arbeidde eitt år ved Luther College, og sende heim reisebrev til lokalavisa på Lillehammer. Reisebreva er samla i denne boka, og Espolin Johnson fortel greitt om korleis det er å vera nordmann i USA. Han er innom mange daglegdagse emne - fjernsyn, mat, bilar, gjestfridom, jolefeiring, osb.

Det som gjer boka rar er at dette i dag verkar så opplagt. Kanskje det er av di eg sjølv har vore ofte og mykje i USA, kanskje det er av di svært mange av dei eg kjenner har vore der, kanskje det er av di Internett og alt det der har gjort verda mindre, men eg kan ikkje tenkja meg at ei slik bok hadde vorte gitt ut i dag. Og det er altså ikkje av di boka er dårleg, det er av di dette i dag er stoff som er kjend for svært mange. For berre tretti år sidan var altså USA eit langt meir framand land enn det er i dag.

Guffen tilrår.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar