22. oktober 2016

The Godfather (1972)

Denne filmen har eg sjølvsagt sett før. Filmen tek til i 1945, i New York. Handlinga krinsar om ein mafia-familie, der overhovudet Vito midt i filmen vert skoten. Han døyr seinare, og då den eldste sonen seinare òg vert skoten, tek den nest-eldste, Michael, over styringa av familien. Det viser seg at han er godt eigna for denne rolla, han framstår som urøynd og naiv, men styrer skuta godt, og markerer seg i kampen mot dei andre familiane i New York. I takt med at tida og samfunnet endrar seg, vil han òg satsa på andre område, og legg planar for ei etablering i Las Vegas.

Filmen ligg som regel høgt på lister over dei beste filmane som er laga. Det er ein god film, men det finst mange filmar som er betre. Forteljinga vert roleg fortalt, og i fleire scener er det ventinga på at noko som skal skje som gjer filmen spanande - slik det er då Michael møter ein politisjef og eit anna familieoverhovud på ein restaurant. Det er glitrande skodespel, både Marlin Brando, James Caan og Al Pacino briljerer.

Guffen tilrår.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar